Giáo Dục

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 18

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7

Mời quý thầy cô cùng các em tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 18 do website biên soạn với các câu hỏi trắc nghiệm Sử khác nhau, hỗ trợ quá trình dạy và học môn Sử 7 đạt kết quả cao.

  • Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 19

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 18

Câu 1: Quân Minh xâm lược nước ta vào thời gian nào?

A. Tháng 11 năm 1407

B. Tháng 12 năm 1406

C. Tháng 11 năm 1406

D. Tháng 10 năm 1406

Câu 2: Tướng nào cầm đầu quân Minh xâm lược nước ta?

A. Tướng trương phụ

B. Tướng Vương Thông

C. Tướng Liễu Thăng

D. Tướng Mộc Thạnh

Câu 3: Hồ Quý LY lấy vùng nào làm trung tâm phòng ngự chống lại quân Minh?

A. Đa Bang (Ba Vì, Hà Tây)

B. Đông Đô (Thăng Long)

C. Sông Nhị (Sông Hồng)

D. Tất cả các vùng trên

Câu 4: Hồ Quý Ly bị quân minh bắt vào thời gian nào? Ở đâu?

A. Tháng 4 năm 1407. Ở Tây Đô

B. Tháng 6 năm 1408. Ở Hà Tĩnh

C. Tháng 6 năm 1407. Ở Thăng Long

D. Tháng 6 năm 1407. Ở Hà Tĩnh

Câu 5: Nhà Minh đã đổi Quốc hiệu của nước ta thành quận của Trung Quốc đó là quận gì?

A. Quận Cửu Châu

B. Quận Nhật Nam

C. Quận Giao Chỉ

D. Quận Hợp Phố

Câu 6: Chính sách cai trị tàn bạo nhất của nhà Minh là gì?

A. Tăng thuế đối với nông dân

B. Bắt phụ nữ, trẻ em đưa về Trung Quốc làm nô tì

C. Cưỡng bức nhân dân ta bỏ phong tục tập quán cũ của mình

Câu 7: “Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa hết mùi”. Đó là câu nói của ai? Trong tác phẩm nào?

A. Trần Hưng Đạo – trong “Hịch Tướng sĩ”

B. Lê Văn Hưu – Trong “Đại Việt sử ký toàn thư”

C. Nguyễn Trãi – trong “Bình Ngô Đại Cáo”

D. Nguyễn Trãi – trong “Phú núi Chí Linh”

Câu 8: Nêu địa danh diễn ra cuộc khởi nghĩa của Phạm Ngọc?

A. Quảng Ninh

B. Đông Triều

C. Bắc Giang

D. Đồ Sơn (Hải Phòng)

Câu 9: Khởi nghĩa của Trần Ngỗi đánh tan 4 vạn quân Minh ở đâu?

A. Bến Bô Cô (Nam Định)

B. Đồ Sơn (Hải Phòng)

C. Phú Thọ

D. Thái Nguyên

Câu 10: Cuộc khởi nghĩa của Trần Quý Khoáng kéo dài trong khoảng thời gian nào?

A. Từ năm 1407 đến năm 1408

B. Từ năm 1408 đến năm 1409

C. Từ năm 1409 đến năm 1414

D. Từ năm 1410 đến năm 1415

Câu 11: Hãy cho biết tên 2 tướng tài của Giản Định hoàng đế?

A. Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân

B. Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Dị

C. Đặng Tất và Đặng Dung

D. Nguyễn Cảnh Chân và Nguyễn Cảnh Dị

Câu 12: Hãy cho biết tên 2 tướng tài của Trùng Quang đế?

A. Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân

B. Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị

C. Đặng Tất và Đặng Dung

D. Nguyễn Tất và Nguyễn Cảnh Dị

Câu 13: Nguyên nhân bùng nổ của các cuộc khởi nghĩa đầu thế kỉ XV?

A. Do chính sách thống trị và bóc lột tàn bạo của quân Minh

B. Phủ Trần Diệt Hồ

C. Nhà Minh đồng hóa dân tộc ta

D. Nhà Minh bắt nhân dân ta theo phong tục của Trung Quốc

Câu 14: Đặc điểm của các cuộc khởi nghĩa đầu thế kỉ XV là gì?

A. Nổ ra sớm, mạnh mẽ, liên tục, phối hợp chặt chẽ

B. Nổ ra sớm, khá liên tục, mạnh mẽ nhưng thiếu sự phối hợp

C. Nổ ra muộn, nhưng phát triển mạnh mẽ

D. Nổ ra muộn, nhưng phát triển liên tục, phối hợp chặt chẽ.

Câu 15: Nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa đầu thế kỉ XV

A. Chưa có một lãnh tụ đủ sức tập hợp toàn dân

B. Nội bộ những người lãnh đạo có mâu thuẫn

C. Thiếu sự liên kết, phối hợp giữa các cuộc khởi nghĩa để tạo nên một phong trào chung

D. Tất cả các ý trên đúng

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 7

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Đáp án C A A D C C C D A C A B A B D

Các bạn có thể tham khảo thêm giải bài tập Lịch sử 7, tập bản đồ Lịch sử 7, …. được website biên soạn kỹ lưỡng, chi tiết hỗ trợ chương trình học lớp 7.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button