Giáo Dục

Trắc nghiệm môn Sinh học 7 bài 5

Trắc nghiệm Sinh học 7 bài 5: Trùng biến hình và trùng giày được website sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm có kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Sinh học 7.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học: Trùng biến hình và trùng giày

Câu 1: Trong các động vật nguyên sinh sau, động vật nào có cấu tạo đơn giản nhất?

 1. Trùng roi.
 2. Trùng biến hình.
 3. Trùng giày.
 4. Trùng bánh xe.

Câu 2: Lông bơi của trùng giày có những vai trò gì trong những vai trò sau?

 1. Di chuyển.
 2. Dồn thức ăn về lỗ miệng.
 3. Tấn công con mồi.
 4. Nhận biết các cá thể cùng loài.

Phương án đúng là

 1. 1, 2.
 2. 2, 3.
 3. 3, 4.
 4. 1, 4.

Câu 3: Hình dạng của trùng giày là

 1. Đối xứng
 2. Không đối xứng
 3. Dẹp như chiếc giày
 4. Có hình khối như chiếc giày

Câu 4: Trùng giày lấy thức ăn nhờ

 1. Chân giả
 2. Lỗ thoát
 3. Lông bơi
 4. Không bào co bóp

Câu 5: Quá trình tiêu hóa ở trùng giày là

 1. Thức ăn – không bào tiêu hóa – ra ngoài mọi nơi
 2. Thức ăn – miệng – hầu – thực quản – dạ dày – hậu môn
 3. Thức ăn – màng sinh chất – chất tế bào – thẩm thấu ra ngoài
 4. Thức ăn – miệng – hầu – không bào tiêu hóa – không bào co bóp – lỗ thoát

Câu 6: Tiêu hóa thức ăn ở trùng giày nhờ

 1. Men tiêu hóa
 2. Dịch tiêu hóa
 3. Chất tế bào
 4. Enzim tiêu hóa

Câu 7: Cơ thể động vật nguyên sinh nào có hình dạng không ổn định?

 1. Trùng roi
 2. Trùng giày
 3. Trùng biến hình
 4. Ý A, B đúng

Câu 8: Trùng biến hình di chuyển được nhờ

 1. Các lông bơi
 2. Roi dài
 3. Chân giả
 4. Không bào co bóp

Câu 9: Trùng biến hình di chuyển như thế nào?

 1. Thẳng tiến
 2. Xoay tròn
 3. Vừa tiến vừa xoay
 4. Cách khác

Câu 10: Trùng biến hình có tên gọi như vậy là do:

 1. Di chuyển bằng chân giả làm cơ thể thay đổi hình dạng
 2. Cơ thể cấu tạo đơn giản nhất
 3. Cơ thể trong suốt
 4. Không nhìn thấy chúng bằng mắt thường

Câu 11: Hình thức dinh dưỡng của trùng biến hình là

 1. Tự dưỡng
 2. Dị dưỡng
 3. Tự dưỡng và dị dưỡng
 4. Kí sinh

Câu 12: Dưới đây là 4 giai đoạn trùng biến hình bắt mồi và tiêu hoá mồi :

 1. Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh.
 2. Lập tức hình thành chân giả thứ hai vây lấy mồi.
 3. Không bào tiêu hoá tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hoá.
 4. Khi một chân giả tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ…).

Em hãy sắp xếp các giai đoạn trên theo trình tự hợp lý?

 1. (4) – (2) – (1) – (3).
 2. (4) – (1) – (2) – (3).
 3. (3) – (2) – (1) – (4).
 4. (4) – (3) – (1) – (2).

Câu 13: Trùng biến hình sinh sản bằng hình thức

 1. Phân đôi
 2. Tiếp hợp
 3. Nảy chồi
 4. Phân đôi và tiếp hợp

Câu 14: Trong các động vật nguyên sinh sau, loài động vật nào có hình thức sinh sản tiếp hợp?

 1. Trùng giày.
 2. Trùng biến hình.
 3. Trùng roi xanh.
 4. Trùng kiết lị.

Câu 15: Điều nào sau đây KHÔNG phải điểm giống nhau của trùng biến hình và trùng giày

 1. Chỉ có 1 nhân
 2. Là động vật đơn bào, thuộc nhóm động vật nguyên sinh.
 3. Cơ thể không có hạt diệp lục
 4. Dị dưỡng.

———————————————-

Với nội dung bài Trắc nghiệm Sinh học 7 bài 5: Trùng biến hình và trùng giày gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về đặc điểm, cấu tạo và vai trò của trùng biến hình và trùng giày…

Như vậy website đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 7 bài 5: Trùng biến hình và trùng giày. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Sinh học 7, Giải bài tập Sinh học 7, Lý thuyết Sinh học 7, Giải VBT Sinh 7, Tài liệu học tập lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button