Giáo Dục

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 11 Unit 1 The Generation Gap

Bài tập trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh 11 theo từng Unit có đáp án được website.com đăng tải gồm nhiều hình thức trắc nghiệmm tiếng Anh khác nhau như Tìm từ tiếng Anh có trọng âm khác, … với phần Từ mới tiếng Anh mới được nhắc đến trong bài học Unit 1 tiếng Anh lớp 11 chương trình mới giúp các em học sinh củng cố kiến thức từ vựng tiếng Anh quan trọng hiệu quả. website.com hy vọng rằng đây sẽ là nguồn tài liệu ôn tập tiếng Anh 11 mới hiệu quả dành cho các em học sinh lớp 11.

Tiếng Anh 11 Unit 1 The Generation Gap

Nằm trong bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 theo Unit, bài tập ngữ âm tiếng Anh Unit 1 The Generation Gap có đáp án dưới đây tổng hợp những từ mới tiếng Anh có trong bài giúp các em học sinh ôn tập Từ vựng tiếng Anh Unit 1 lớp 11 hiệu quả.

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Question 1: A. access B. afford C. brochure D. casual

Question 2: A. behaviour B. determined C. counselor D. decisive

Question 3: A. donate B. compare C. campaign D. flashy

Question 4: A. experience B. mobility C. independent D. prioritise

Question 5: A. romantic B. solution C. protective D. elegant

Question 6: A. legal B. obey C. forbid D. impose

Question 7: A. constitution B. disrespectful C. sympathetic D. elongated

Question 8: A. generational B. interpersonal C. discrimination D. nationality

Question 9: A. studious B. unite C. mature D. involve

Question 10: A. frustrating B. charity C. impairment D. infectious

Question 11: A. opponent B. horizon C. synchronized D. canoe

Question 12: A. applicant B. acacia C. eternal D. outstanding

Question 13: A. adventure B. financial C. apartment D. operate

Question 14: A. automatic B. appreciation C. information D. independent

Question 15: A. mechanism B. minority C. eradicate D. alternative

Đáp án

1. B 2. C 3. D 4. C 5. D 6. A 7. D 8. C
9. A 10. B 11. C 12. A 13. D 14. B 15. A

Trên đây là Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 11 chương trình mới Unit 1 Phonetics. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button