Giáo Dục

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Television

Mở đầu chương trình học tiếng Anh lớp 6 học kì 2 theo chương trình sách mới hệ 10 năm của bộ GD&ĐT là Bài học số 7 – Truyền hình (Television). Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 7 theo chuyên đề Ngữ âm (Phonetics) dưới đây tổng hợp những Từ vựng tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong bài học, chắc chắn sẽ là tài liệu ôn tập tiếng Anh 6 Unit 7 hiệu quả. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download tài liệu phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Tiếng Anh 6 mới Unit 7: Television

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 6 chương trình mới phần Ngữ âm Unit 7 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh lớp 6 mới theo từng Unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh gồm 15 câu trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau liên quan đến cách phát âm của từ giúp các em học sinh lớp 6 ghi nhớ từ vựng đã học hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. thirty

B. healthy

C. there

D. birthday

Question 2:

A. weather

B. think

C. this

D. feather

Question 3:

A. throw

B. although

C. them

D. breathe

Question 4:

A. tooth

B. warmth

C. theme

D. that

Question 5:

A. their

B. then

C. worth

D. though

Question 6:

A. universe

B. human

C. musical

D. adventure

Question 7:

A. comedy

B. announce

C. document

D. operate

Question 8:

A. schedule

B. peach

C. character

D. chemistry

Question 9:

A. remote

B. manner

C. weather

D. comedy

Question 10:

A. film

B. audience

C. musical

D. fire

Question 11:

A. racing

B. character

C. local

D. clumsy

Question 12:

A. clumsy

B. reason

C. newsreader

D. master

Question 13:

A. local

B. remote

C. program

D. reason

Question 14:

A. national

B. manner

C. racing

D. make

Question 15:

A. control

B. documentary

C. show

D. local

Đáp án

1 – B 2 – B 3 – A 4 – D 5 – C
6 – D 7 – B 8 – B 9 – A 10 – D
11 – A 12 – D 13 – D 14 – A 15 – B

Trên đây là Bài tập Tiếng Anh 6 mới Unit 7 Phonetics có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button