Giáo Dục

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 8 Unit 1 Leisure Activities

Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 Leisure Activities

Nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit năm 2020 – 2021, bài tập ngữ âm tiếng Anh Unit 1 lớp 8 Leisure Activities có đáp án dưới đây tổng hợp những từ mới tiếng Anh xuất hiện trong bài 1 giúp các em học sinh ôn tập Từ mới Unit 1 SGK tiếng Anh lớp 8 mới hiệu quả.

* Xem thêm Hướng dẫn giải Unit 1 tiếng Anh lớp 8 chương trình mới tại: Soạn tiếng Anh lớp 8 Unit 1 Leisure Activities FULL

I. Choose the word which has the different sound in the underlined part.

1.

A. sound

B. cloud

C. found

D. favourite

2.

A. tool

B. noon

C. door

D, school

3.

A. know

B. show

C. now

D. low

4.

A. crafts

B. comics

C. streets

D. stamps

5.

A. mentions

B, questions

C. action

D. education

6.

A. prize

B. drill

C. brick

D. trim

7.

A. broom

B. proof

C. blood

D. troop

8.

A. practice

B. cracker

C. tractor

D. bracelet

9.

A. trophy

B. problem

C. broccoli

D. drop

10.

A. trunk

B. prudential

C. brush

D. crush

11.

A. leisure

B. eight

C. celebrate

D. penalty

12.

A. fun

B. sun

C. surf

D. cut

13.

A. bracelet

B. cake

C. take

D. hat

14.

A. although

B. laugh

C. paragraph

D. enough

15.

A. comedy

B. novel

C. princess

D. cinema

II. Put the words in the box into two groups

Proud

Breath

Break

Bracelet

Practice

Brown

Pray

Brush

Appropriate

Pretty

/br/

/pr/

ĐÁP ÁN

I. Choose the word which has the different sound in the underlined part.

1. D

2. C

3. C

4. B

5. B

6. A

7. C

8. D

9. A

10. B

11. B

12. C

13. D

14. A

15.C

II. Put the words in the box into two groups

/br/

/pr/

Breath

Break

Bracelet

Brown Brush

Proud

Practice

Pray

Appropriate

Pretty

Download Đề thi và Đáp án tại: Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 8 Unit 1 Leisure Activities. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh việc tương tác với website qua fanpage website.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 – 7 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button