Giáo Dục

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Our Customs and Traditions

Tiếng Anh 8 Unit 4: Our Customs and Traditions

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Unit 4 phần Ngữ âm tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh 8 mới theo Unit năm 2019 – 2020 do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm những từ mới tiếng Anh xuất hiện trong Unit 4 tiếng Anh 8 sách mới giúp các em học sinh ghi nhớ cách phát âm của từ tiếng Anh hiệu quả.

Đề luyện tập Ngữ âm tiếng Anh 8 Unit 4 gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm tìm từ tiếng Anh có phần gạch chân phát âm khác lớp 8 giúp các em học sinh lớp 8 ôn tập lại từ vựng tiếng Anh trọng tâm Unit 4 hiệu quả. website.com mong rằng đây sẽ là nguồn tài liệu ôn tập, bổ trợ tiếng Anh 8 hiệu quả dành cho các em học sinh tham khảo, download.

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. accept

B. table

C. spray

D. generation

Question 2:

A. social

B. host

C. spot

D. cold

Question 3:

A. unity

B. unique

C. upwards

D. music

Question 4:

A. kidding

B. unity

C. compliment

D. oblige

Question 5:

A. cutlery

B. hostress

C. reflect

D. manner

Question 6:

A. social

B. course

C. clockwise

D. cutlery

Question 7:

A. palm

B. manner

C. sharp

D. father

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8:

A. oblige

B. offspring

C. manner

D. filmstrip

Question 9:

A. compliment

B. belongings

C. cutlery

D. confident

Question 10:

A. clockwise

B. hostess

C. reflect

D. table

Question 11:

A. informal

B. belongings

C. society

D. generation

Question 12:

A. customer

B. suitable

C. amazing

D. sociable

Question 13:

A. generation

B. situation

C. historical

D. information

Question 14:

A. filmstrip

B. custom

C. offspring

D. prepare

Question 15:

A. traditional

B. scientific

C. generation

D. volunteering

Đáp án

1. A 2. C 3. C 4. D 5. C 6. A 7. B
8. A 9. B 10. C 11. D 12. C 13. C 14. D 15. A

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 8 mới Unit 4 Phonetics Part kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button