Giáo Dục

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 8 Unit 5 Festivals In Viet Nam

Với mong muốn giúp các em học sinh ôn tập tiếng Anh Unit 5 lớp 8 chương trình mới hiệu quả, website.com đã đăng tải bộ đề Ôn tập tiếng Anh lớp 8 mới theo từng chuyên đề bài tập khác nhau như: Ngữ âm, Ngữ pháp, Kỹ năng đọc, Kỹ năng viết. Tài liệu tiếng Anh ôn tập Ngữ âm gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh 8 khác nhau giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Từ vựng tiếng Anh Unit 5 lớp 8. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu hiệu quả.

Tiếng Anh 8 Unit 5 Fesivals In Viet Nam

Đề ôn tập tiếng Anh Unit 5 lớp 8 phần Ngữ âm (Phonetics) có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 8 mới theo Unit năm 2019 – 2020 có trên website.com. Đề kiểm tra tiếng Anh tổng hợp những từ mới tiếng Anh xuất hiện trong Unit 5: Festivals In Viet Nam tiếng Anh 8 sách mới của bộ GD&ĐT giúp các em ôn tập hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. carnival

B. command

C. archway

D. flake

Question 2:

A. ceremony

B. emperor

C. incense

D. lantern

Question 3:

A. invader

B. anniversary

C. lantern

D. match

Question 4:

A. rice

B. companion

C. offering

D. ritual

Question 5:

A. royal

B. gong

C. joyful

D. boyfriend

Question 6:

A. defeat

B. leader

C. great

D. meat

Question 7:

A. ritual

B. regret

C. float

D. defeat

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8:

A. commemorate

B. ceremony

C. companion

D. regrettable

Question 9:

A. ritual

B. joyful

C. music

D. defeat

Question 10:

A. emperor

B. carnival

C. invader

D. scenery

Question 11:

A. regretful

B. offering

C. procession

D. invader

Question 12:

A. command

B. defeat

C. regret

D. incense

Question 13:

A. lantern

B. incense

C. royal

D. command

Question 14:

A. worship

B. ritual

C. preserve

D. archway

Question 15:

A. invader

B. carnival

C. scenery

D. offering

Đáp án:

1. D 2. D 3. A 4. A 5. B 6. C 7. A
8. B 9. D 10. C 11. B 12. D 13. D 14. C 15. A

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 8 Unit 5 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button