Giáo Dục

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 8 Unit 6 Folk Tales

Unit 6: Folk Tales là bài học cuối cùng kết thúc chương trình SGK tiếng Anh lớp 8 chương trình mới học kì 1 lớp 8 năm 2019 – 2020. Bài học xoay quanh chủ đề Folk Tales – Truyện dân gian giúp các em học sinh lớp 8 tích lũy thêm vốn Từ vựng tiếng Anh chủ đề Truyện dân gian cũng như những cấu trúc câu hay khi viết về Truyện.

* Xem lại Từ vựng tiếng Anh lớp 8 mới Unit 6:

– Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 6 Folk Tales

Tiếng Anh 8 Unit 6: Folk Tales

Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 6 Phonetics có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 8 mới theo Unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm nhiều từ vựng có trong Unit 6 tiếng Anh 8 mới: Folk Tales giúp các em học sinh ghi nhớ Từ mới tiếng Anh Unit 6 hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Question 1:

A. brave

B. fable

C. tale

D. giant

Question 2:

A. cunning

B. fund

C. Buddha

D. but

Question 3:

A. dragon

B. emperor

C. generous

D. orge

Question 4:

A. knight

B. princess

C. giant

D. find

Question 5:

A. fold

B. folk

C. fox

D. orge

Question 6:

A. evil

B. cruel

C. legend

D. generous

Question 7:

A. wicked

B. knight

C. lion

D. mine

Question 8:

A. cruel

B. cunning

C. cure

D. buddha

Question 9:

A. glitch

B. chest

C. peach

D. school

Question 10:

A. princess

B. woodcutter

C. emperor

D. generous

Question 11:

A. generous

B. good

C. glitch

D. give

Question 12:

A. knight

B. king

C. kick

D. kitchen

Question 13:

A. mean

B. great

C. feature

D. lead

Question 14:

A. wicked

B. kicked

C. booked

D. leaked

Question 15:

A. legend

B. generous

C. giant

D. ginger

Đáp án

1. D 2. C 3. D 4. B 5. C
6. A 7. A 8. C 9. D 10. A
11. A 12. A 13. B 14. A 15. D

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 8 Unit 6 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button