Giáo Dục

Trắc nghiệm Sử 10 bài 11

website xin giới thiệu tới các bạn bài Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 11: Tây Âu thời hậu kì trung đại được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 10. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 10 bài: Tây Âu thời hậu kì trung đại

Câu 1. Nguyên nhân sâu xa đưa đến các cuộc phát kiến địa lí là

A. Sự bùng nổ về dân số

B. Đáp ứng nhu cầu của nền sản xuất phát triển

C. Thỏa mãn nhu cầu muốn tìm hiểu, khám phá thế giới của con người

D. Con đường giao thương từ Tây Âu sang phương Đông qua Tây Á bị độc chiếm

Đáp án: B

Câu 2. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí là gì?

A. Con đường giao thương từ Tây Âu qua Tây Á sang phương Đông bị người Thổ Nhĩ Kì độc chiếm

B. Khoa học – kĩ thuật, đặc biệt là ngành hàng hải, có những tiến bộ đáng kể,

C. Thương nhân châu Âu có đủ kinh nghiệm cho các chuyến đi xa

D. Do quyết định của các triều đình phong kiến Tây Âu

Đáp án: A

Câu 3. Việc tìm con đường thông thương giữa châu Âu và phương Đông đặt ra cấp thiết từ khi nào?

A. Thế kỉ XI

B. Thế kỉ XIV

C. Thế kỉ XV

D. Thế kỉ XVI

Đáp án: C

Câu 4. Tiền đề quan trọng nhất để các cuộc phát kiến địa lí có thể thực hiện được là

A. Sự tài trợ về tài chính của chính phủ các nước Tây Âu

B. Ước mơ chinh phục tự nhiên, lòng ham hiểu biết của con người

C. Khoa học – kĩ thuật, đặc biệt ngành hàng hải, có những tiến bộ đáng kể

D. Thương nhân châu Âu tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong các cuộc hành trình sang phương Đông

Đáp án: C

Câu 5. Quốc gia nào đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lí?

A. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha

B. Hi Lạp, Italia

C. Anh, Hà Lan

D. Tây Ban Nha, Anh

Đáp án: A

Câu 6. Người đã thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới là

A. Ph.Magienlan

B. C.Côlômbô

C. B.Điaxơ

D. Vaxco đơ Gama

Đáp án: A

Câu 7. Người tìm ra châu lục mới – Châu Mĩ là

A. Vexpuchi

B. Hoàng tử Henry

C. Vaxco đơ Gama

D. C.Côlômbô

Đáp án: D

Câu 8. Hướng đi của C.Côlômbô có điểm gì khác với các nhà phát kiến địa lí khác

A. Đi xuống hướng nam

B. Đi sang hướng đông

C. Đi về hướng tây

D. Ngược lên hướng bắc

Đáp án: C

Câu 9. Hãy kết nối tên nhà phát kiến địa lí ở cột bên trái với hành trình phát kiến địa lí ở cột bên phải cho phù hợp

1. Điaxơ

2. C.Côlômbô

3. Vaxcođơ Gama

4. Ph.Magienlan

a) Đi sang hướng tây, đặt chân đến một số đảo thuộc vùng biển Caribê ngày nay

b) Đi qua mũi Hảo Vọng, đền Calicut ở miền Nam Ấn Độ

c) Đến cực Nam châu Phi (mũi Hảo Vọng)

d) Lần đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng đường biển

A. 1 – b, 2 – d, 3 – c, 4 – a

B. 1 – c, 2 – b, 3 – a, 4 – d

C. 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d

D. 1 – c, 2 – a, 3 – b, 4 – d

Đáp án: D

Câu 10. Hệ quả quan trọng nhất của phát kiến địa lí đối với Tây Âu thời hậu kì trung đại là

A. Tìm được nguồn hương liệu và thị trường mới, đáp ứng nhu cầu của nền sản xuất

B. Đem lại những hiểu biết về các vùng đất mới, dân tộc mới

C. Mở mang nhận thức khoa học cho con người

D. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của quan hệ sản xuất phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

Đáp án: D

Câu 11. Hậu quả của các cuộc phát kiến địa lí là

A. Thúc đẩy quá trình tan rã của chế độ phong kiến tập quyền

B. Bắt đầu thời kì đẩy mạnh xâm lược cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ da đen

C. Nhiều người đã bỏ mạng trong các cuộc hành trình phát kiến địa lí

D. Các nước châu Âu thời đó chỉ quan tâm đến phát kiến địa lí mà không quan tâm đến phát triển kinh tế trong nước, nền sản xuất bị kéo lùi đến mấy trục năm

Đáp án: B

Câu 12. Tầng lớp quý tộc, thương nhân châu Âu đã tích lũy số vốn ban đầu bằng nhiều thủ đoạn, ngoại trừ

A. Dùng bạo lực cướp đoạt ruộng đất của nông dân, tước đoạt tư liệu sản xuất của thợ thủ công

B. Cướp bóc thực dân đối với các nước Châu Mĩ, châu Phi và châu Á

C. Đầu tư vốn vào các thuộc địa để phát triển sản xuất, thu lợi nhuận

D. Bóc lột nhân dân lao động trong nước

Đáp án: C

Câu 13. Để tích lũy vốn, ở Anh đã diễn ra phong trào

A. “Rào đất cướp ruộng”

B. “Cừu ăn thịt người”

C. Cải cách tôn giáo

D. Văn hóa Phục hưng

Đáp án: A

Câu 14. Đến đầu thế kỉ XVI, nhiều hình thức tổ chức sản xuất mới xuất hiện ở Tây Âu, ngoại trừ

A. Phường hội

B. Công trường thủ công

C. Công ti thương mại

D. Đồn điện, trang trại

Đáp án: A

Câu 15. Nét mới trong phương thức bóc lột ở nông thôn thời hậu kì trung đại là

A. Lãnh chúa giao đất cho nông nô cày cấy để thu tô, thuế

B. Thợ thủ công lao động trong các xưởng thủ công của lãnh chúa và nộp hiện vật

C. Nông nô nhận ruộng đất của lãnh chúa phải nộp nhiều thứ thuế

D. Nông nô bị biến thành công nhân nông nghiệp, làm việc cho chủ đất theo chế độ làm công ăn lương

Đáp án: D

Câu 16. Quan hệ sản xuất được xác lập ở Tây Âu thời hậu kì trung đại là

A. Quan hệ giữa chủ đất và nông nô

B. Quan hệ giữa lãnh chúa và nộp hiện vật

C. Quan hệ “phong quân – bồi thần”

D. Quan hệ giữa chủ và thợ, giữa chủ ruộng đất và công nhân nông nghiệp

Đáp án: D

Câu 17. Các giai cấp mới được hình thành trong xã hội Tây Âu thời hậu kì trung đại

A. Lãnh chúa, nông nô

B. Tư sản và vô sản

C. Chủ nô và nô lệ

D. Tư sản và chủ ruộng đất

Đáp án: B

Câu 18. Ý không phản ánh đúng điểm khác trong quan hệ sản xuất của công trường thủ công so với phường hội là

A. Có quan hệ giữa thợ cả, thợ bạn và thợ học việc

B. Có phân công lao động

C. Quy trình sản xuất được chuyên môn hóa

D. Hình thành quan hệ sản xuất giữa chủ và thợ

Đáp án: A

Câu 19. Hãy kết nối nội dung ở cột bên trái với cột bên phải cho phù hợp về nguồn gốc hình thành hai giai cấp tư sản và vô sản

1. Giai cấp vô sản

2. Giai cấp tư sản

a) Chủ xưởng

b) Nông dân bị mất đất

c) Chủ đất

d) Thợ thủ công bị phá sản

e) Thương nhân

A. 1 – b, d; 2 – a, c, e.

B. 1 – b, c; 2 – a, d, e

C. 1 – b, b; 2 – c, d, e

D. 1 – d, e; 2 – a, b, c

Đáp án: A

Câu 20. Trong giai đoạn đầu, giai cấp tư sản đấu tranh chống chế độ phong kiến bằng hình thức là

A. Không nộp thuế cho nhà vua

B. Đấu tranh đòi các quyền lợi về kinh tế

C. Đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa

D. Làm cách mạng lật đổ chế độ phong kiến

Đáp án: C

Câu 21. Ý không phản ánh đúng nguyên nhân xuất hiện của phong trào Văn hóa Phục hưng là

A. Nền tư tưởng của chế độ phong kiến là giáo lí đạo Kitô mang nặng những quan điểm lỗi thời

B. Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế xong lại chưa có địa vị xã hội tương ứng

C. Con người bước đầu có những nhận thức khoa học về bản chất của thế giới

D. Sự xuất hiện trào lưu Triết học Ánh sáng đã tạo tiền đề cho phong trào

Đáp án: D

Câu 22. Giai cấp tư sản khởi xướng phong trào Văn hóa Phục hưng với mục đích quan trọng nhất là

A. Khôi phục tinh hoa văn hóa của Hi Lạp, Rôma cổ đại

B. Lấy lại những giá trị văn hóa đã bị Giáo hội Kitô và chế độ phong kiến vùi lấp

C. Đề cao giá trị con người, quyền tự do cá nhân và tri thức khoa học – kĩ thuật

D. Xây dựng nền văn hóa mới của giai cấp tư sản

Đáp án: D

Câu 23. Quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng là

A. Hi Lạp B. Italia C. Anh D. Pháp

Đáp án: B

Câu 24. Các nhà Văn hóa Phục hưng tiêu biểu là

A. Rabơle, Đêcáctịơ, Leonardo da Vinci, Sếchxpia

B. Hôme, Talét, Pitago, Ơcơlít,..

C. Viecghin, Lucrexơ, Bandắc, Victo Huygô,…

D. La Phônten, Beethoven, Lép Tônxtôi,…

Đáp án: A

Câu 25. Ý nào không phản ánh đúng nội dung của phong trào Văn hóa Phục hưng?

A. Lên án nghiêm khắc Giáo hội Kitô, tấn công vào trật tự xã hội phong kiến

B. Đề cao giá trị nhân bản và tự do cá nhân

C. Đề cao quyền độc lập của các dân tộc

D. Xây dựng thế giới quan tiến bộ của giai cấp tư sản

Đáp án: C

Câu 26. Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào Văn hóa Phục hưng là gì?

A. Là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng của giai cấp tư sản chống chế độ phong kiến lỗi thời

B. Cố vũ, mở đường cho văn hóa châu Âu phát triển

C. Tạo ra sự phát triển vượt bậc của khoa học – kĩ thuật

D. Tạo ra “những người khổng lồ”

Đáp án: A

Câu 27. Nguyên nhân khiến giai cấp tư sản chống lại Giáo hội thời hậu kì trung đại là

A. Giáo hội chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội

B. Giáo hội cũng là một thế lực phong kiến thực sự

C. Giáo hội là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của chế độ phong kiến

D. Giáo hội ngày càng có xu hướng ngăn cản, chống lại các phong trào của giai cấp tư sản

Đáp án: D

Câu 28. Các nước đi đầu trong phong trào cải cách tôn giáo là

A. Đức, Thụy Sĩ

B. Anh, Pháp

C. Bỉ, Hà Lan

D. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha

Đáp án: A

Câu 29. Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của phong trào nông dân Đức là

A. Báo hiệu sự khủng hoảng, suy vong của chế độ phong kiến

B. Minh chứng cho khí phách anh hùng của nông dân Đức

C. Chứng tỏ nông dân là lực lượng đi đầu trong cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến ở Đức

D. Phủ nhận vai trò của giai cấp tư sản trong cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến

Đáp án: D

Câu 30: Vào thế kỉ XV, con đường giao lưu thương mại qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người nước nào chiếm độc quyền?

A. Đan Mạch.

B. Hà Lan.

C. Bỉ.

D. Thổ Nhĩ Kì

Đáp án: D

Câu 31: Một trong các điều kiện đưa đến cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV là:

A. nhu cầu tìm kiếm con đường mới.

B. khoa học – kĩ thuật có những bước tiến đáng kể.

C. nhu cầu giao lưu thương mại qua Tây Á và Địa lrung Hải.

D. nhu cầu tiêu dùng của quý tộc phong kiến ngày càng tăng.

Đáp án: B

Câu 32: Ai là người đầu tiên phát hiện ra châu Mĩ mà vẫn nhằm tưởng đó là Ấn Độ?

A. Cô-lôm-bô.

B. Va-xcô đơ Ga- ma.

C. Ma-gien-lan.

D. Tất cả các nhà thám hiểm trên.

Đáp án: A

Câu 33: Giai đoạn hậu kì trung đại, giai cấp tư sản mới ra đời tuy có thế lực về kinh tế, song chưa có địa vị về xã hội tương ứng. Đó là:

A. nguyên nhân của phong trào Văn hóa Phục hưng.

B. đặc điểm của phong trào Văn hóa Phục hưng.

C. mục đích của phong trào Văn hóa Phục hưng.

D. hậu quả của phong trào Văn hóa Phục hưng.

Đáp án: A

Câu 34: Một trong những nguyên nhân nào dưới đây dẫn đến cuộc phát kiến địa lí ở thế ki XV- XVI?

A. Do sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất làm cho nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường ngày càng tăng

B. Do khoa học – kĩ thuật lúc này đã có những bước tiến quan trọng.

C. Do xã hội Tây Âu nảy sinh nhiều mâu thuẫn về kinh tế và xã hội.

D. Do nhu cầu muốn tiến hành chiến tranh xâm lược các nước.

Đáp án: A

Như vậy website đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 11: Tây Âu thời hậu kì trung đại. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Bài viết cho chúng ta thấy được tình hình kinh tế, chính trị, đời sống xã hội của Tây Âu thời hậu kì trung đại, nguyên nhân và quá trình hình thành của các cuộc phát kiến địa lý… Và để giúp bạn đọc có kết quả cao hơn trong học tập, website mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập tại các mục sau Trắc nghiệm Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải tập bản đồ Lịch Sử 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button