Giáo Dục

Trắc nghiệm Sử 10 bài 37

website xin giới thiệu tới các bạn độc giả bài Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 37: Mác và Ăngghen sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học được chúng tôi tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 10. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 10 bài: Mác và Ăngghen sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Câu 1. Tổ chức Đồng minh những người cộng sản là chính đảng đầu tiên của

A. Giai cấp tư sản Đức

B. Giai cấp vô sản Đức

C. Những người lãnh đạo Đức

D. Giai cấp vô sản quốc tế

Đáp án: D

Câu 2. Ý nào không phản ánh đúng mục đích thành lập của Đồng minh những người cộng sản

A. Đoàn kết vô sản tất cả các nước

B. Lật đổ giai cấp tư sản

C. Thủ tiêu xã hội tư sản

D. Thiết lập sự thống trị của vô sản

Đáp án: A

Câu 3. Cương lĩnh của Đồng minh những người cộng sản do ai soạn thảo

A. Mác

B. Ăngghen

C. Mác và Ăngghen

D. Xanh ximông

Đáp án: C

Câu 4. Cương lĩnh của Đồng minh những người cộng sản có tên gọi là

A. Tuyên ngôn của những người chính nghĩa

B. Tuyên ngôn của những người cộng sản

C. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

D. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

Đáp án: C

Câu 5. Tuyên ngôn là một văn kiện quan trọng, là những luận điểm cơ bản

A. Sự phát triển xã hội và cách mạng xã hội chủ nghĩa

B. Về vai trò và sứ mệnh của giai cấp vô sản

C. Về sự phát triển xã hội

D. Của chủ nghĩa duy vật biện chứng

Đáp án: A

Câu 6. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản được xác định qua Tuyên ngôn là

A. Đấu tranh chống ách áp bức bóc lột của giai cấp tư sản

B. Xây dựng chế độ cộng sản

C. Thành lập chính đảng của mình, thiết lập chuyên chính vô sản

D. Lãnh đạo cuộc đấu tranh chống sự thống trị và áp bức bóc lột tư sản, xây dựng chế độ cộng sản chủ nghĩa

Đáp án: D

Câu 7. Ý không phản ánh đúng điều kiện để giai cấp vô sản thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình được xác định qua Tuyên ngôn là

A. Xây dựng cơ sở vật chất của CNXH

B. Thành lập chính đảng của mình

C. Thiết lập nền chuyên chính vô sản

D. Đoàn kết các lực lượng công nhận trên thế giới

Đáp án: A

Câu 8. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản kết thúc bằng khẩu hiệu nào?

A. “Vô sản tất cả các nước liên hiệp lại”

B. “Thiết lập nền chuyên chính vô sản”

C. “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại”

D. “Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại”

Đáp án: C

Câu 9. Hãy kết nối tên nhân vật lịch sử ở cột bên trái với nội dung ở cột bên phải cho phù hợp

1. C.Mác

2. Ph.Ăngghen

a) Là người Đức gốc Do Thái

b) Được sinh ra tại Bácmen (Đức)

c) Được sinh ra tại thành phố Tơriơ (Đức)

d) Tác giả cuốn Tình cảnh của giai cấp công nhân Anh

e) Tham gia xuất bản tạp chí Biên niên Pháp – Đức

f) Đề nghị đổi tên Đồng minh những người chính nghĩa thành Đồng minh những người cộng sản

g) Mất năm 1883

h) Mất năm 1895

A. 1 – a, c, e, g; 2 – b, d, f, h

B. 1 – b, d, h; 2 – a, c, e, f, g

C. 1 – a, b, f, g; 2 – c, d, e, h

D. 1 – a, d, g; 2 – b, c, e, f, h

Đáp án: A

Câu 10. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của

A. Đảng Cộng sản

B. Chủ nghĩa xã hội khoa học

C. Chủ nghĩa xã hội không tưởng

D. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

Đáp án: B

Câu 11. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời đánh dấu bước đầu tiên kết hợp giữa

A. Phong trào công nhân và chính đảng tiên phong của nó

B. Chủ nghĩa xã hội khoa học với phát triển công nhân

C. Phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc

D. Lí luận và thực tiễn phong trào công nhân

Đáp án: B

Câu 12: Cơ sở hình thành tình bạn vĩ đại và cảm động của C.Mác và Ăng-ghen là gì?

A. Cùng quê ở Đức, nơi chủ nghĩa tư bản phản động nhất.

B. Đều có học thức uyên bác, thấu hiểu đồng cảm với người lao động.

C. Cùng chung chí hướng là giải phóng nhân dân lao động thoát khỏi áp bức bóc lột.

D. Tất cả các cơ sở trên.

Đáp án: D

Câu 13: Năm 1842 diễn ra sự kiện gì găn với hoạt động của C.Mác và Áng-phen?

A. Mác và Ăng-ghen gặp nhau ở Pa-ri.

B. C.Mác và Ăng-ghen bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

C. C.Mác và Ăng-ghen công bố Tuyên ngôn Đảng Cộng sản.

D. C.Mác và Ăng-ghen có tình bạn vĩ đại và cảm động.

Đáp án: C

Câu 14: Mác cùng vợ là Gien-ni đã đi nhiều nước và định cư lâu dài nhất ở:

A. Pháp.

B. Mĩ

C. Brúc-xen (Bỉ).

D. Luân Đôn (Anh).

Đáp án: D

Câu 15: Giai cấp vô sản được giác ngộ lí luận cách mạng là giai cấp sẽ đảm đương sứ mệnh lịch sử giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lột. Đó là nội dung trong:

A. Tờ báo sông Ranh.

B. Tuyên ngôn Đảng Cộng sản.

C. Tạp chí Biên niên Pháp – Đức.

D. Đồng minh những người chính nghĩa.

Đáp án: C

Câu 16: Giai cấp vô sản không chỉ là nạn nhân của chủ nghĩa tư bản, mà còn là lực lượng có thể đánh để sự thống trị của giai cấp tư sản và tự giải phóng mọi xiềng xích. Đó là nội dung bài viết của Ăng-ghen trong tác phẩm nào?

A. Tuyên ngôn Đảng Cộng sản.

B. Tình cảnh giai cấp công nhân.

C. Những người khốn khổ

D. Đồng minh những người chính nghĩa

Đáp án: B

Câu 17: Vào thời gian nào C.Mác xuất bản tạp chí “Biên niên Pháp -Đức”?

A. Năm 1843.

B.Năm 1834. .

C. Năm 1844.

D. Năm 18435.

Đáp án: A

Như vậy website đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 37: Mác và Ăngghen sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học . Để có kết quả cao hơn trong học tập, website mời các bạn học sinh tham khảo Trắc nghiệm Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải Vở BT Lịch Sử 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button