Giáo Dục

Trắc nghiệm Sử 11 bài 17

Trắc nghiệm môn Sử lớp 11 bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) được website sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 11.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 bài: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Câu 1. Trong những năm 30 của thế kỉ XX, phe “Trục” được hình thành gồm các nước

A. Đức, Liên Xô, Anh

B. Đức, Italia, Nhật Bản

C. Italia, Hunggari, Áo

D. Mĩ, Liên Xô, Anh

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 90 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Bản chất sự liên kết các nước trong phe “Trục” là gì?

A. Liên minh các nước thực dân

B. Liên minh các nước tư bản dân chủ

C. Liên minh các nước phát xít

D. Liên minh các nước thuộc địa

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 90 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Hoạt động chủ yếu của các nước trong phe “Trục” là

A. Mở rộng các hoạt động kinh tế, thương mại

B. Đấu tranh cho phong trào hòa bình

C. Phát xít hóa tất cả các thuộc địa

D. Tăng cường hoạt động quân sự và gây chiến tranh xâm lược ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới.

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 90 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Thái độ nhượng bộ phát xít của chính phủ các nước Anh, Pháp, Mĩ là do

A. Sợ các nước phát xít tiến công nước mình và muốn liên minh với phe phát xít

B. Lo sợ trước sự lớn mạnh của Liên Xô và muốn tiến công Liên Xô

C. Lo sợ sự bành trướng của chủ nghĩa phát xít nhưng thù ghét chủ nghĩa cộng sản nên muốn đẩy chiến tranh về phía Liên Xô

D. Cần thời gian để chuẩn bị chiến đấu chống cả chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phát xít

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 91 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Đạo luật trung lập (8-1935) của Chính phủ Mĩ đã thể hiện chính sách

A. Không can thiệp vào tình hình các nước phát xít

B. Không can thiệp vào các sự kiện ở châu Âu

C. Không can thiệp vào các sự kiện xảy ra bên ngoài châu Mĩ

D. Không can thiệp vào cuộc chiến giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phát xít

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 91 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Liên Xô đã có thái độ như thế nào với các nước phát xít?

A. Coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm và ngay lập tức tuyên chiến với phát xít Đức

B. Coi chủ nghĩa phát xít là đối tác trong cuộc chiến chống các nước đế quốc Anh, Pháp, Mĩ

C. Lo sợ chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nên nhân nhượng với các nước phát xít

D. Coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nên chủ trương liên kết với các nước Anh, Pháp để chống phát xít và nguy cơ chiến tranh.

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 91 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Tại Hội nghị Muyních (Đức), Anh và Pháp đã có động thái như thế nào?

A. Kêu gọi đoàn kết chống lại chủ nghĩa phát xít, kiên quyết bảo vệ vùng Xuyđét của Tiệp Khắc

B. Tiếp tục nhân nhượng Đức, trao cho đức vùng Xuyđét của Tiệp Khắc

C. Cắt một phần lãnh thổ của hai nước cho Đức để Đức tấn công Liên Xô

D. Quyết định liên kết với Liên Xô chống lại Đức và Italia.

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 91 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào hánh 9-1939, với sự kiện khởi đầu là

A. Quân đội Đức tấn công Ba Lan

B. Anh, Pháp tuyên chiến với Đức

C. Đức tấn công Anh, Pháp

D. Đức tấn công Liên Xô

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 93 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Để bảo vệ quyền lợi quốc gia trong tình thế bị cô lập, Chính phủ Liên Xô đã

A. Kí Hiệp ước Xô – Đức không xâm lược lẫn nhau

B. Chủ trương liên kết với Anh, Pháp để chống chủ nghĩa phát xít

C. Đứng về phía các nước Êtiôpia, nhân dân Tây Ban Nha, Trung Quốc chống xâm lược

D. Đưa quân giúp Tiệp Khắc chống cuộc xâm lược của Đức

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 92 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Tại sao Đức kí Hiệp ước Xô – Đức không xâm phạm lẫn nhau với Liên Xô?

A. Đức nhận thức không đánh thắng nổi Liên Xô

B. Đức sợ bị liên quân Anh – Pháp tiến công sau lưng khi đang đánh Liên Xô

C. Đề phòng chiến tranh bùng nổ phải chống lại cả ba cường quốc trên hai mặt trận

D. Liên Xô không phải là mục tiêu tiến công của Đức

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 92 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Tháng 6 – 1940, tại Pháp diễn ra sự kiện mà có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình Việt Nam là

A. Đức chiếm đóng 3/4 lãnh thổ nước Pháp

B. Lực lượng kháng chiến Pháp hình hành

C. Chính phủ tự trị thành lập do Pêtanh đứng đầu làm tay sai cho phát xít Đức

D. Đức tiến công và chiếm 3/4 lãnh thổ nước Pháp, Chính phủ Pháp đầu hàng và làm tay sai cho Đức

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 93 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Tháng 6 – 1941, phát xít Đức quyết định tấn công Liên Xô vì

A. Hiệp ước Xô – Đức không xâm lược lẫn nhau hết hiệu lực

B. Các nước Anh, Pháp và hầu hết châu Âu đã đầu hàng

C. Quân Đức đã thống trị phần lớn châu Âu, có đủ điều kiện tấn công Liên Xô

D. Thực hiện cam kết với Anh, Pháp về việc tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần III) Trang 94 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Quân Đức sử dụng kế hoạch nào để tấn công Liên Xô?

A. Kế hoạch đánh bền bỉ, lâu dài

B. Kế hoạch bao vây, đánh tỉa bộ phận

C. Kế hoạc vừa đánh vừa đàm phán

D. Kế hoạch “chiến tranh chớp nhoáng”, đánh nhanh thắng nhanh

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần III) Trang 95..SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Trận đánh có ý nghĩa bước ngoặt của Hồng quân Liên Xô chuyển từ phòng thủ sang tấn công là

A. Trận Mátxcơva

B. Trận Cuốcxcơ

C. Trận Xtalingrát

D. Trận công phá Béclin

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần III) Trang 95 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Sự kiện buộc Mĩ phải chấm dứt chính sách trung lập và tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Phát xít Đức tấn công Liên Xô

B. Liên quân Anh – Mĩ giành thắng lợi ở En Alamen

C. Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô ở Xtalingrát

D. Nhật Bản bất ngờ tập kích căn cứ của Mĩ ở Trân Châu Cảng

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 95 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Liên minh chống phát xít hình thành năm 1942 thường được gọi là gì?

A. Phe Trục B. Phe Đồng minh C. Phe Liên minh D. Phe Hiệp ước

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 (phần III) Trang 97 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Nguyên nhân nào thúc đẩy các quốc gia trên thế giới hình thành liên minh chống phát xít?

A. Do uy tín của Liên Xô đã tập hợp được các nước khác

B. Do hành động xâm lược, bành trướng của phe phát xít khiến thế giới lo ngại

C. Do Anh, Mĩ đều thua nhiều trận trên chiến trường

D. Do nhân dân các nước trên thế giới đoàn kết.

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 (phần III) Trang 97 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Văn kiện quốc tế đánh dấu sự cam kết của 26 quốc gia cùng nhau chống chủ nghĩa phát xít vào năm 1942 tại Oasinhtơn là

A. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

B. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

C. Tuyên ngôn Hòa bình

D. Tuyện ngôn Liên hợp quốc

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3 (phần III) Trang 97 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 19. Trong quá trình đẩy lùi quân phát xít Đức, Hồng quân Liên Xô đã giải phóng được những nước nào?

A. Đông Âu B. Tây Âu C. Nam Âu D. Bắc Âu

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần IV) Trang 99 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 20. Liên quân Mĩ – Anh và quân Đồng minh mở Mặt trận thứ hai ở Tây Âu bằng

A. Cuộc tấn công vòng cung Cuốcxcơ (Liên Xô)

B. Cuộc tấn công quân Nhật Bản ở Guađancanan trên Thái Bình Dương

C. Cuộc đổ bộ Noócmăngđi (Pháp)

D. Cuộc đổ bộ đánh chiếm đảo Xixilia (Ialia)

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần IV) Trang 99 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 21. Sự kiện nước Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện ngày 9-5-1945 có ý nghĩa gì?

A. Liên Xô đã giành thắng lợi hoàn toàn

B. Chiến tranh chấm dứt hoàn toàn ở châu Âu

C. Chiến tranh chấm dứt hoàn toàn trên thế giới

D. Chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt hoàn toàn

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần IV) Trang 100 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 22. Ngày 9-5-1945 đã đi vào lịch sử thế giới là ngày

A. Thế giới chiến thắng chủ nghĩa phát xít

B. Chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ hai

C. Hình thành trật tự thế giới mới

D. Giải phóng châu Âu

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần IV) Trang 100 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 23. Nhật Bản đầu hàng không phải vì lí do nào sau đây?

A. Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống thành phố Hirôsima và Nagaxaki

B. Liên Xô đánh bại đạo quân Quan Đông của Nhật Bản ở Mãn Châu

C. Chính phủ Nhật Bản đã quá hoảng sợ, nhân dân và binh lính Nhật muốn đầu hàng

D. Các nước đồng minh gửi Tuyên cáo Pốtxđam yêu cầu Nhật Bản đầu hàng

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần IV) Trang 101 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 24. Việc Nhật Bản đầu hàng không đuều kiện có ý nghĩa như thế nào?

A. Quân Nhật chính thức ngừng chiến đấu trên các mặt trận

B. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc trên toàn mặt trận

C. Các nước thuộc địa của Nhật được giải phóng

D. Khẳng định sức mạnh của Liên Xô và Mĩ

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần IV) Trang 101 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 25. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với

A. Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân

B. Sự thắng lợi của nhân dân các nước thuộc đại trên thế giới

C. Sự thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản

D. Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa phát xít Đức, Italia, Nhật Bản

Đáp án: D

Giải thích: Mục phần V Trang 101 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 26. Nội dung nào không phải là hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Khởi đầu của chiến tranh nguyên tử

B. Thế giới có nhiều thay đổi căn bản

C. Khoảng 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn phế

D. Nhiều thành phố, làng mạc bị phá hủy

Đáp án: A

Giải thích: Mục phần V Trang 101 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 27. Lực lượng nào là trụ cột trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít?

A. Nhân dân lao động ở các nước phá xít

B. Nhân dân và Hồng quân Liên Xô

C. Ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh

D. Nhân dân các nước thuộc địa

Đáp án: C

Giải thích: Mục phần V Trang 101 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 28. Đầu những năm 30, các nước phát xít Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản đã liên kết với nhau thành liên minh phát xít, được gọi là

A. Trục phát xít Đức – Italia và Nhật Bản.

B. Trục Béclin – Rôma – Tôkiô.

C. ba lò lửa chiến tranh.

D. mối đe dọa chiến tranh của Trục phát xít.

Đáp án: B

Câu 29. Từ khi Hòa ước Vécxai được kí kết, bao nhiêu năm sau bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. 21 năm. B. 18 năm. C. 20 năm. D. 19 năm.

Đáp án: C

Câu 30. Để thành lập nhà nước “Đại Đức”, trước hết Hít-le quyết định sáp nhập nước nào vào nước Đức?

A. Nước Tiệp. B. Nước Áo. C. Nước Ba Lan. D. Nước An-ba-ni.

Đáp án: B

Câu 31. Chiến dịch nào của Liên Xô đã đánh tan đạo quân trung tâm mạnh nhất của Đức?

A. Chiến dịch giải phóng Xta-lin-grát.

B. Chiến dịch giải phóng Bê-lô-rút-xi-a.

C. Chiến dịch giải phóng Lát-vi-a.

D. Chiến dịch giải phóng Mát-xcơ-va.

Đáp án: A

Câu 32. Ngày 15-8-1945, diễn ra sự kiện lịch sử gì đối với phát xít ở châu Á -Thái Bình Dương?

A. Mĩ thả bom nguyên tử xuống Nhật Bản, hủy diệt thành phố Hi-rô-si-ma.

B. Hồng quân Liên Xô đánh bại một triệu quân Quan Đông của Nhật.

C. Quả bom nguyên tử thứ hai của Mĩ thả xuống phá hủy thành phố Na-ga-sa-ki.

D. Nhật Bản chấp nhận đầu hàng Đồng minh không điều kiện.

Đáp án: D

Câu 33. Vì sao Anh và Pháp phải chịu một phần trách nhiệm trong Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Anh và Pháp không chịu mở mặt trận thứ hai ở châu Âu để chống phát xít.

B. Anh và Pháp làm ngơ trước họa tấn công của phát xít.

C. Anh và Pháp thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít.

D. Anh và Pháp chậm đứng về phe Đồng minh chống phát xít.

Đáp án: C

Câu 34. Trận phản công tại Xta-lin-grát (Liên Xô) diễn ra trong khoảng thời gian nào?

A. Từ ngày 19-11-1942 đến ngày 02-02-1943.

B. Từ ngày 11-9-1942 đến ngày 02-02-1943.

C. Từ ngày 11-6-1941 đến ngày 19-01-1942.

D. Từ ngày 20-9-1942 đến ngày 20-02-1943.

Đáp án: A

Câu 35. Thủ đô Rô-ma của I-ta-li-a bị quân Đồng minh chiếm đóng vào thời gian

A. tháng 9-1943. B. tháng 12-1943. C. tháng 6-1944. D. tháng 8-1944.

Đáp án: C

Câu 36. Tháng 4-1940, Đức Quốc xã chuyển hướng tấn công từ phía đông sang phía tây bằng việc xâm chiếm đầu tiên các nước

A. Anh và Pháp.

B. Hà Lan và Bỉ.

C. Đan Mạch và Na Uy.

D. Hà Lan, Bỉ, Lúc-xăm-bua.

Đáp án: C

Câu 37. Khi Đức đánh vào nước Pháp, quân Pháp chiến đấu bao lâu thì bị bại trận?

A. Ba tuần. B. Bốn tuần. C. Năm tuần. D. Sáu tuần.

Đáp án: D

Câu 38. Ngày 23-8-1939, Liên Xô và Đức kí với nhau hiệp ước

A. Hiệp ước phòng thủ chung châu Âu.

B. Hiệp ước Brét Litốp.

C. Hiệp ước không xâm lược nhau.

D. Hiệp ước liên minh quân sự.

Đáp án: C

Câu 39. Tháng 9-1940, Hiệp ước Tam cường Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản được kí kết tại

A. Rô-ma. B. Tô-ki-ô. C. Giơ-ne-vơ. D. Béc-lin.

Đáp án: D

Câu 40. Những năm 1940 – 1941, Hít-le đã khôn khéo lôi kéo được các nước nào ở Đông Âu gia nhập Hiệp ước Tam cường?

A. Hung-ga-ri, Ru-ma-ni, Bun-ga-ri.

B. Ru-ma-ni, Hung-ga-ri, Bun-ga-ri.

C. Ru-ma-ni, Ba Lan, Tiệp Khắc.

D. Ru-ma-ni, An-ba-ni, Bun-ga-ri.

Đáp án: B

Câu 41. Vào thời gian nào Đức mở cuộc tấn công “chớp nhoáng” vào lãnh thổ Liên Xô?

A. Ngày 22-4-1941.

B. Ngày 28-4-1941.

C. Ngày 22-6-1941.

D. Ngày 30-6-1941.

Đáp án: C

Câu 42. Trong “chiến tranh chớp nhoáng” của mình, Đức dự định đánh bại Liên Xô trong mấy tuần?

A. Từ sáu đến tám tuần.

B. Từ tám đến mười tuần.

C. Từ hai đến bốn tuần.

D. Từ ba đến sáu tuần.

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 43. Hạm đội của nước nào bị thiệt hại nặng nề nhất ở trận Trân Châu cảng?

A. Hạm đội Anh. B. Hạm đội Pháp C. Hạm đội Nhật. D. Hạm đội Mĩ.

Đáp án: D

Câu 44. Khi chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ, Nhật tiến hành việc đánh chiếm khu vực nào?

A. Tây Thái Bình Dương. B. Đông Nam Á. C. Tây Nam Á. D. Bắc Á.

Đáp án: B

Câu 45. Vì sao năm 1933, Đức và Nhật đã rút ra khỏi Hội Quốc liên?

A. Tránh đối đầu với Liên Xô, Anh, Mĩ.

B. Để không bị ràng buộc bởi Liên Xô, Anh, Mĩ.

C. Để chuẩn bị gây chiến tranh thế giới.

D. Tự do đe dọa hòa bình, an ninh thế giới.

Đáp án: B

Câu 46: Trong những năm 30 của thế kỉ XX, phe “Trục” được hình thành gồm các nước nào?

A. Đức, Áo- Hung

B. Đức, Italia, Nhật Bản

C. Italia, Hunggari, Áo

D. Mĩ, Liên Xô, Anh

Đáp án: B

Câu 47: Đứng trước nguy cơ chiến tranh, Liên Xô đã có thái độ như thế nào đối với các nước phát xít?

A. Coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm và ngay lập tức tuyên chiến với phát xít Đức

B. Coi chủ nghĩa phát xít là đối tác trong cuộc chiến chống các nước đế quốc Anh, Pháp, Mĩ

C. Lo sợ chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nên nhân nhượng với các nước phát xít

D. Coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm, chủ trương liên kết với các nước Anh, Pháp để chống phát xít

Đáp án: D

Câu 48: Trước các cuộc chiến tranh xâm lược của Liên minh phát xít, chính phủ Mĩ đã thực hiện đường lối đối ngoại như thế nào?

A. Kêu gọi các nước tư bản dân chủ liên minh lại để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít

B. Liên kết với Liên Xô để chống chủ nghĩa phát xít

C. Theo chủ nghĩa biệt lập và không can thiệp vào các sự kiện bên ngoài châu Mĩ

D. Thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít để đổi lấy hòa bình

Đáp án: C

Câu 49: Vì sao chính phủ các nước Anh, Pháp, Mĩ lại có thái độ nhượng bộ các lực lượng phát xít?

A. Sợ các nước phát xít tiến công nước mình và muốn liên minh với phe phát xít

B. Lo sợ trước sự lớn mạnh của Liên Xô và muốn tiến công Liên Xô

C. Đẩy chiến tranh về phía Liên Xô, đảm bảo lợi ích của nước mình

D. Cần thời gian để chuẩn bị chiến đấu chống cả chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phát xít

Đáp án: C

Như vậy website đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 11 bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945). Để có kết quả cao hơn trong học tập, website mời các bạn học sinh tham khảo Trắc nghiệm Sử 11, Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải Vở BT Lịch Sử 11, Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11 nâng cao, Giải tập bản đồ Lịch Sử 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button