Giáo Dục

Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 có đáp án

Tiếng Anh lớp 9 chương trình cũ Unit 6: The Environment

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Từ vựng Tiếng Anh 9 Unit 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập từ vựng Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit mới nhất trên website.com. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh được biên tập dưới nhiều dạng cậu hỏi Tiếng Anh khác nhau giúp hoc sinh lớp 9 học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả.

Môt số bài tập Tiếng Anh lớp 9 khác:

Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 6

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 có đáp án số 2

Bạn có biết hết tác hại của Bia, Rượu?

 • 1. Adjective form of “Environment” is _________________.
 • 2. Noun form of “Violent” is ____________.
 • 3. ____________: Sự phá rừng
 • 4. Synonym of “Rubbish” is ______________.
 • 5. __________: Thư rác
 • 6. ______________ fishing is banned by the Government.
 • 7. Match English word with Vietnamese definition.
  i. Pollute a. Bị ô nhiễm
  ii. Pollutant b. Chất gây ô nhiễm
  iii. Polluted c. Ô nhiễm
  iv. Pollution d. Sự ô nhiễm
 • i. Pollute – …
 • ii. Pollutant – ….
 • iii. Polluted – …
 • iv. Pollution – …
 • 8. Choose the word which has this English definition.
  To treat things that have already been used so that they can be used again.
 • 9. Junk- yard: _______________
 • 9. Junk- yard: _______________
 • 10. ______________: Người bảo vệ môi trường
 • 11. _____________ the Internet is one of the most popular activities in free time.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button