Giáo Dục

Unit 2 lớp 12 Getting Started

Tài liệu Soạn Unit 2 lớp 12 Urbanisation Getting Started trang 18 19 SGK tiếng Anh 12 mới tập 1 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 12 chương trình mới theo Unit năm 2020 – 2021 mới nhất do website.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Giải tiếng Anh 12 Unit 2 Getting Started gồm đáp án chi tiết, hướng dẫn giải và file nghe mp3 của các phần bài tập 1 – 4 giúp các em học sinh lớp 12 chuẩn bị bài kỹ lưỡng.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, Ss will be able to:

– know the overall topic of Unit 2: “Urbanisation”, some vocabulary related to urbanisation and its features

– check students’ comprehension thorough True / False

2. Objectives:

– Vocabulary: the lexical items related to the topic “urbanisation”

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 12 Unit 2 Getting Started

1. Lan and Nam are discussing the plan for their presentation on urbanisation. Listen and read. Lan và Nam đang thảo luận về kế hoạch cho bài trình bày của họ về đô thị hóa. Nghe và đọc.

Bài nghe

2. Read the conversation again. Answer the questions about it. Đọc đoạn hội thoại một lần nữa. Trả lời các câu hỏi về nó.

Hướng dẫn dịch câu hỏi

1 – Lan và Nam đang làm gì?

2 – Khi nòa họ sẽ thuyết trình bài của họ?

3 – Họ sẽ có bao nhiêu thời gian?

4 – Họ đã thống nhất nội dung nào trong phần giới thiệu, phần thân bài và kết luận?

5 – Họ có đề cập đến bất kỳ giải pháp nào cho các vấn đề gây ra bởi đô thị hóa hay không? Tại sao và tại sao không?

6 – Bạn có biết có bao nhiêu người di chuyển khỏi khu vực của bạn? Lý do là gì?

Đáp án

1. They are discussing the outline, structure and content of their presentation on urbanisation.

2. Next Friday.

3. They will have no more than 15 minutes for their presentation and five minutes for Q&A session.

4. It will include the definition of urbanisation, its causes, and its main advantages and disadvantages. It will also refer to urbanisation in Viet Nam, the USA and the UK.

5. No, because that would make their presentation too long and overload listeners with lots of information.

6. Students’ answers.

Gợi ý: There are a half of 20-30-year-old people who leave to big city. Because they want to get more job opportunities.

3. Match the words in box A with the words in box B to form the compound adjectives that are used in the conversation. Nối các từ trong hộp A với các từ trong hộp B để tạo thành các tính từ hỗn hợp được sử dụng trong cuộc trò chuyện.

Đáp án

five-minute

well-known

thought-provoking

Hướng dẫn dịch:

5 phút

nổi tiếng

kích thích tư duy

4. Complete the sentences, using the correct form of the verbs in the box. Hoàn thành các câu, sử dụng hình thức đúng của động từ trong hộp.

Đáp án

1. be

2. focus

3. talk

4. talk

5. include

Hướng dẫn dịch

1. Gợi ý rằng bài thuyết trình không quá 15 phút.

2. Tôi gợi ý rằng chúng ta tập trung vào lợi ích và bất lợi của nó.

3. Giáo viên địa lý của chúng ta cũng khuyên rằng chúng ta nên nói về những vấn đề quen thuộc và quan trọng đối với các bạn trong lớp.

4. Nó rất quan trọng khi chúng ta nói về các mà các nước phát triển đã giải quyết được vấn đề đô thị hóa.

5. Không thực sự cần thiết khi chúng ta tổng hợp những thông tin mới trong phần kết luận phải không?

Hướng dẫn dịch đoạn hội thoại

Nam: Chào, Lan!

Lan: Xin chào, Nam. Bạn có biết giáo viên Geogra đã cố định ngày thuyết trình về đô thị hóa?

Nam: Đó là vào thứ sáu tới. Đó là thời gian chúng ta đã hoàn thành các nội dung. chúng ta nên nói chuyện trong bao lâu?

Lan: Ừm. thuyết trình không nên quá 15 phút. Ngoài ra còn có năm phút Q & A.

Nam: Ừm, chúng ta nên làm việc với nhau nếu không có thể không chuẩn bị tốt cho nó.

Lan: Bạn nói đúng, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu với định nghĩa của đô thị hóa và có lẽ đề cập đến một số nguyên nhân của nó, chẳng hạn như thiếu nguồn lực ở các vùng nông thôn và các cơ hội việc làm tốt hơn ở các khu vực đô thị.

Nam: Tôi đồng ý. Nhưng trước khi chúng ta cung cấp các định nghĩa, chúng ta sẽ hiển thị một số hình ảnh kích thích tư duy để minh họa đô thị hóa ở nước ta. Các hình ảnh sẽ thu hút sự chú ý của người xemvà giữ cho mọi người tham gia.

Lan: Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm một số hình ảnh thú vị. Nội dung của bài thuyết trình thì sao? Chúng ta có rất nhiều thông tin …

Nam: Đúng vậy, có rất nhiều điều để nói, nhưng tôi đề nghị rằng chúng ta tập trung vào những ưu điểm và nhược điểm của nó.

Lan: Tôi đồng ý. Chúng ta cũng sẽ cung cấp một số ví dụ.

Nam: Đúng vậy, điều này sẽ giúp người nghe hiểu về quan điểm của chúng ta tốt hơn.

Lan: Giáo viên Địa lý của chúng ta cũng khuyên rằng chúng ta nên nói về các vấn đề quen thuộc và quan trọng với các bạn cùng lớp

Nam: Vì vậy, bạn có nghĩ chúng ta nên gắn liền với đô thị hóa ở Việt Nam?

Lan: Ừ, điều này nên là nội dung chính, bởi người nghe sẽ rất muốn biết thêm về nó, nhưng chúng ta cũng có thể đề cập đến đô thị hóa ở những nơi nổi tiếng như Anh và Mỹ, nơi hầu hết người dân hiện đang sống ở khu vực đô thị.

Nam: Đúng vậy, điều quan trọng là chúng ta nói về cách các nước phát triển đã giải quyết được vấn đề đô thị hóa và đề xuất một số giải pháp để cho những người ở Việt Nam.

Lan: Điều đó rất thú vị, nhưng nó sẽ làm cho bài thuyết trình của chúng ta quá lâu. Chúng ta không nên quá tải thông tin, nếu không bài thuyết trình sẽ bị cắt. Thay vào đó chúng ta có thể đề cập đến một số giải pháp và sáng kiến của chính phủ trong kết luận.

Nam: Ừm, nó thực sự cần thiết khi bao gồm các thông tin mới trong kết luận? Chúng ta chỉ cần tóm tắt những điểm chính.

Lan: OK, nhưng chúng ta vẫn cần phải làm một số nghiên cứu về các giải pháp. Mọi người có thể hỏi chúng ta trong thời gian Q & A.

Nam: Tôi đồng ý. Vì vậy, chúng ta sẽ bắt đầu tạo ra các slide PowerPoint sau đó và …?

Trên đây là Soạn tiếng Anh 12 Unit 2 Urbanisation Getting Started. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit năm học 2020 – 2021. Chúc các em học sinh lớp 12 học tập hiệu quả.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 12 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 12 các môn năm 2020 – 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button