Giáo Dục

Unit 7 lớp 7 A closer look 1

Lời giải A closer look 1 SGK tiếng Anh lớp 7 mới Unit 7 Traffic dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 7 chương trình mới theo từng Unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 7 lớp 7 Traffic A closer look 1 hướng dẫn giải các phần bài tập trang 8 9 SGK tiếng Anh 7 chuẩn bị tại nhà hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– use the lexical items related to the topic “Traffic”

– Pronounce sounds /e/, /ei/ correctly in isolation and in context.

2. Objectives:

– Vocab: Words about Road signs

– Phonics: /e/, /ei/

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 7 Unit 7 A closer look 1

Vocabulary 

Road Signs

1. Have you seen these road signs? Talk about The meaning of the signs below with a partner? Bạn đã nhìn thấy những biển báo đường bộ này chưa? Nói về ý nghĩa của những biển báo bên dưới với một bạn cùng lớp.

Đáp án

1. traffic lights

2. no parking

3. no right turn

4. hospital ahead

5. parking

6. cycle lane

7. school head

8. no cycling

2. Label the signs in 1 with the words/phrases below. Gắn tên những biển báo trong bài 1 với các từ/cụm từ dưới đây.

Đáp án

1. traffict lights: đèn giao thông

2. no parking: cấm đỗ xe

3. no right turn: cấm rẽ phải

4. Hospital ahead: phía trước là bệnh viện

5. Parking: nơi đỗ xe

6. Cycle lane: đường dành cho xe đạp

7. School head: Phía trước là trường học

8. No cycling: cấm xe đạp

3. Work in pairs. Discuss which of the signs you see on the way to school. Làm việc theo cặp. Làm thảo luận về những biển báo bạn thấy trên đường tới trường.

Đáp án

On my way to school there is a hospital, so I can see a “school ahead” sign.

On the way to school, I see a ” no parking” sign.

On the way to school, I see a “no turn right” sign.

Pronunciation

4. Listen and repeat. Pay attention to sounds /e/ and /ei/. Nghe và lặp lại. Chú ý tới các âm /e/ và /ei/.

Bài nghe

/e/: left enter, ahead, present, helicopter, centre, never, seatbelt

/ei/: plane, way, station, train, indicate, mistake, pavement, break

5. Listen to these sentences carefully. Single-underline the words with sound /e/ and double-underline the words with sound /ei/. Nghe các câu sau một cách cẩn thận. Gạch một gạch với từ có âm /e/ và gạch 2 gạch với từ có âm /ei/.

Bài nghe

Đáp án

1. Does you bike ever break down on the way to school?

2. It is not very far to the railway station.

3. We must always obey traffic rules for our safety.

4. You must keep to the left when you are in the UK.

5.They are waiting for the next train to come.

6. Find the words containing sound /e/ and the words containing sound /ei/ in 1-3 on page 8. Then read them aloud. Tìm các từ có chứa âm /e/ và các từ có chứa âm /ei/ trong bài 1-3 trang 8. Sau đó đọc to chúng.

Đáp án

e/ /ei/

ahead

red

left

phrase

lane

information

way

Trên đây là Soạn tiếng Anh 7 Unit 7 Traffic A closer look 1. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên website.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến…

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button