Cuộc Sống

Ý nghĩa, lịch sử ra đời ngày thành lập Đoàn 26-3

Ngày thành lập Đoàn 26-3 đã trở nên quen thuộc với chúng ta nhưng không phải ai cũng biết nguồn gốc của ngày này, vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa, lịch sử ra đời ngày thành lập Đoàn 26-3 dưới đây.

Ngày 26/3 là ngày kỷ niệm thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh, để ngày kỉ niệm trở nên trang trọng và có ý nghĩa hơn thì chúng ta cùng tìm hiểu về ý nghĩa, lịch sử ngày thành lập Đoàn 26/03 dưới đây nhé.

Ý nghĩa ngày 26/3, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

1. Lịch sử ngày thành lập Đoàn 26/3

Vào ngày 20 – 26/3/1931, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2 thì Trung ương Đảng đã giành được vị trí quan trọng trong chương trình làm việc để có thể bàn về công tác thanh niên, đi tới quyết định mang ý nghĩa vô cùng to lớn như cấp ủy Đảng từ Trung ương tới địa phương phải cử ngay ủy viên trong Đảng phụ trách công tác Đoàn.

Ở nước ta có nhiều tổ chức Đoàn có khoảng 1.500 đoàn viên cùng vài địa phương hình thành tổ chức Đoàn từ xã và huyện tới cơ sở. Với sự lớn mạnh của Đoàn đã kịp thời đáp ứng được những đòi hỏi của phong trào thanh niên nước ta như vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta và phản ánh được công lao trời biển của Đảng, của bác Hồ đã được bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép.

Related Articles

Vào ngày 22 – 25/3/1961 Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam và Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp và đưa ra quyết định lấy ngày 25/3/1931 làm ngày thành lập Đoàn.

Để phù hợp với yêu cầu của từng thời kỳ cách mạng thì từ ngày 26/3/1931 tới nay thì Đoàn đã đổi nhiều tên khác nhau:

– Từ 26/3/1931 – 26/3/1936: Đoàn có tên gọi là Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.
– Từ 1937 – 1939: Đoàn có tên gọi là Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.
– Từ 11/1939 – 11/1941: Đoàn có tên gọi là Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.
– Từ 5/1941 – 1956: Đoàn có tên gọi là Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam.
– Từ 25/10/1956 – 1970: Đoàn có tên gọi là Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.
– Từ 2/1970 – 11/1976: Đoàn có tên gọi là Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.
– Từ 12/1976 tới nay: Đoàn có tên gọi là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

2. Ý nghĩa ngày thành lập Đoàn 26/3

Vào cuối tháng 3/1931, Trung ương ĐCS Đông Dương đã tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ hai tại Sài Gòn do Tổng bí thư Trần Phú làm chủ tọa. Hội nghị đề ra những nhiệm vụ cấp bách, tăng cường thành phần công nhân trong Đảng. Ở trong Hội nghị này, chúng ta dễ dàng nhận thấy được lực lượng thanh niên có vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạnh nên đã đề ra quyết định là “Cần kịp tổ chức ra Cộng sản thanh niên Đoàn” và đưa ra chỉ thị cho tổ chức Đảng tại các địa phương quan tâm tới việc xây dựng tổ chức Đoàn. Từ đó Đoàn đã ra đời, tồn tại và phát triển đến ngày nay. Cùng với đất nước thì các thế hệ trẻ làm tròn được sứ mệnh lịch sử của mình là xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.


Ngày thành lập Đoàn là ngày lễ, được mọi người nhớ đến khi ngày 26/3 đến. Để chương trình kỷ niệm diễn ra long trọng và trang nghiêm hơn không thể thiếu được kịch bản ngày 26/3, lên kịch bản 26/3 gồm có bài cảm nghĩ, tuyên truyền ngày 26/3, chương trình văn nghệ … giúp các bạn chủ động dẫn dắt và tổ chức chương trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button